Steel and Fabrication Industry

cast | cat
Servei d'urgències 24 hores

Serveis que oferim

Electricitat

- Instal·lacions d'electricitat en general.
- Legalització de projectes i butlletins oficials.
- Muntatge de quadres de potència i control.
- Automatismes industrials i variadors de freqüència.
- Il·luminació en comerços i grans superfícies.
- Compensació d'energia reactiva.
- Cables especials i safates de transport elèctric.
- Grups electrògens.
- Comprovacions i auditories energètiques amb registrador.
- Departament d'avaries.

Aigua

- Instal·lacions d'aigua en general.
- Legalització de projectes i butlletins oficials.

Gas

- Instal·lacions de gas en general.
- Legalització de projectes i butlletins oficials.

Veu i dades

- Instal·lacions de veu i dades en general.
- Certificacions i legalitzacions.
- Xarxes informàtiques.
- Cablejat estructurat.
- RACKS de veu y dades.

Incendis

- Instal·lacions de detecció i extinció d'incendi.
- Certificacions i legalitzacions.
- Xarxa de Boques d'Incendi Equipades (BIE) i altres sistemes contra incendis.
- Sistemes de detecció i alarma contra incendis i monòxid de carboni CO.
- Extinció automàtica de campanes de cuina.
- Extinció automàtica de gasos.
- Extinció automàtica de ruixadors (sprinklers).

Energies renovables

- Manteniment i instal·lacions solars fotovoltaiques.
- Manteniment i instal·lacions solars tèrmiques.
- Manteniment i instal·lacions de Biomasa.