Steel and Fabrication Industry

cast | cat
Servei d'urgències 24 hores

Política de privacitat

LA UNIÓ ELÈCTRICA SERMIFEL S.L. informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCION DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016.

Titular: LA UNIÓN ELÉCTRICA SERMIFEL S.L. (a partir d´ara L'EMPRESA)
Adreça: PLAÇA SANT OLEGUER 11 (08224) TERRASSA (BARCELONA)
E-mail: info@launionelectrica.com
Telèfon: 937802512
C.I.F.: B63816383
Web: www.launionelectrica.com

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, L'EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i / o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l'Agència Espanyola de protecció de dades o l'autoritat competent en tot moment. És per això que L'EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l'accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas L'EMPRESA anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació, abans de posar-los en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 sobre protecció de dades de caràcter personal, i , en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de l'EMPRESA que administri aquesta informació.

Informació sobre la voluntat de cedir les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S'informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que les negatives a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per L'EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per L'EMPRESA, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació per l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició, cancel·lació de les seves dades, informació, supresió, limitació i portabilitat

Els usuaris poden exercir, respecte de les dades recollides, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCION DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l'adreça de L'EMPRESA

Alhora, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-se per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l'empresa, a l'adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per L'EMPRESA i mai es ven, transfereix o s'arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

L'EMPRESA és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L'EMPRESA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d'organització, així com la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d'usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueix de la forma electrònica en qüestió, de la necessitat d'aplicar per l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats per llocs web.

Si és el cas, se li demanarà als usuaris petició perquè L'EMPRESA pot fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l'entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PER LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

Introduir dades en una o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptació d'aquests termes d'ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI

Així mateix i encara que l'usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a L'EMPRESA tindrà accés, sense el consentiment de l'usuari a les seves dades personals i / o de navegació. En els altres casos l'empresa col·laborarà perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant responsabilitat serà exigible al tercer citat.

L'EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L'EMPRESA no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment L'EMPRESA envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web a L'EMPRESA.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa a l'apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Per tant, l'ús que es pot fer de la informació, imatges, continguts i / o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit pels usuaris , que serà totalment responsable per l'accés i l'ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, als drets de tercers o de l'empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals van ser concebuts.

L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat, directa o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.